SERWIS

OBSŁUGA & KONSERWACJA

Kompleksowa obsługa i konserwacja wszystkich typów klimatyzatorów, urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych.
W ramach usługi wykonujemy mycie oraz dezynfekcję urządzeń z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi oraz certyfikowanych bezpiecznych dla środowiska i ludzi środków chemicznych.

PRZEGLĄDY

Wykonujemy przeglądy okresowe gwarancyjne oraz pogwarancyjne.
Zapewniamy stały nadzór nad urządzeniami oraz instalacjami również w ramach kontraktów serwisowych. Posiadamy uprawnienia do wykonywania obowiązkowych przeglądów urządzeń zawierających flurowane gazy cieplarniane zgodnie z ustawą o F-gazach.

NAPRAWY

Posiadamy wiedzę niezbędne narzędzia oraz uprawnienia do wykonywania napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych, wentylacyjnych oraz elektrycznych. Wykonujemy naprawy: bieżące, awaryjne, rozruchowe. Zapewniamy serwis awaryjny w systemie 24/7.

Oferujemy usługi serwisu urządzeń i instalacji

Jesteśmy autoryzowanym Serwisem

Serwis 24/7
570 814 447

biuro@greencold.pl